استخدام
 1. بسمه تعالی
  مدیریت محترم عامل شرکت تعمیر و نگه داری انتقال نیرو خوزستان
  جناب آقای مهندس معنوی
  با سلام
  اینجانب به مشخصات زیر درخواست استخدام در این شرکت را دارم.
 2. نام :
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ تولد :
  / / ورودی نامعتبر
 5. مدرک تحصیلی :
  ورودی نامعتبر
 6. رشته تحصیلی :
  ورودی نامعتبر
 7. نام دانشگاه :
  ورودی نامعتبر
 8. معدل
  ورودی نامعتبر
  لطفا اعشار وارد کنید
 9. آدرس :
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن ثابت :
  ورودی نامعتبر
 11. تلفن همراه :
  ورودی نامعتبر
 12. تصویر 3*4
  ورودی نامعتبر
 13. (*)

    تازه کردنورودی نامعتبر
  لطفا تصویر زیر را وارد کنید