شستشوی کامل پست‌های برق ماهشهر، بندر امام و هندیجان

تعهد،تخصص،مردمی بودن

توسط کارکنان متخصص شرکت تنانیر

در جهت حفظ و پایداری بیشتر،خطوط انتقال نیرو و ایستگاه‌های برق انتقال و فوق توزیع برای مقابله با پدیده گردوخاک، کلیه پست‌های برق در ناحیه جنوب شرق (ماهشهر، بندر امام و هندیجان)  خوزستان شستشو شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرونگهداری انتقال نیروی خوزستان،معاونت اجرایی شرکت تنانیر گفت: هدف از این عملیات ، حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از آلودگی‌ها، پدیده‌های گردوخاک و شرجی که به‌طور مستمر در این ناحیه حاکم بوده است.غلامحسن گرجیان افزود: عملیات شستشو در مدت‌زمان یک ماه در 34 پست در مردادماه انجام گردیده است