اهواز لشکر- خیابان شهید داغری(لشکر) شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان

     کد پستی : 6153643649

    www.tananir.ir
   22346940- 021  و33773681-061 
    Info@tananir.ir

  061-33771993

اضافه کردن نظر


کد امنیتی/CAPTCHA
تغییر کد امنیتی

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال