آخرین اخبار

708-709به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرونگهداری انتقال نیروی خوزستان: به همت پرسنل متخصص و متعهد تعمیرات خطوط اهواز و ناحیه شمالشرق...
2018-11-12-23-00-51   شستشوی تجهیزات برق امور بهره برداری ناحیه شرق توسط پرسنل متخصص تعمیرات و تجهیزات خطوط ناحیه امیدیه –بهبهان شرکت...
2018-09-06-18-12-09 شستشوی کامل پست‌های برق ماهشهر، بندر امام و هندیجان تعهد،تخصص،مردمی بودن توسط کارکنان متخصص شرکت تنانیر در جهت حفظ و...

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال