رویدادهای جدید

2017-05-01-16-14-03پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز کارگر - دستان پر تلاش     بازوان پرتوان- یازدهم اردیبهشت برابر...
95-11-23در شبانگاه مورخ 23/11/95 با وقوع مه شدید و رطوبت حدود 97%از سمت دریای سرخ ، عمان وخلیج فارس  به سمت مناطق جنوبی و فلات...

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال