رویدادهای جدید

95-11-23در شبانگاه مورخ 23/11/95 با وقوع مه شدید و رطوبت حدود 97%از سمت دریای سرخ ، عمان وخلیج فارس  به سمت مناطق جنوبی و فلات...
2017-02-13-00-33-42 تاریخ خبر: 95/11/08 شرایط اقلیمی ویژه استان خوزستان باعث گردیده تا این استان جزء مناطق خاص برق‌های منطقه‌ای کشور قرار...
2011-10-08-07-22-55 تمدید گواهینامه بین المللی مدیریت یکپپارچه شرکت   دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو...

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال