آخرین اخبار

2018-06-14-16-27-43 تقویت و آماده‌سازی پست انقلاب آبادان در راستای بهینه‌سازی پست‌های برق فوق توزیع جهت عبور از تابستان ۹۷ و جلوگیری از...
2018-06-14-16-23-03 برق‌دار شدن ترانسفورماتور آسیب‌دیده شمال غرب در کمترین زمان ممکن ترانسفورماتور شماره ۳ ایستگاه برق شمال غرب شرکت برق...
2018-06-14-16-17-33 افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق در ناحیه شمال شرق خوزستان از ترانسفورماتور قدرت شماره یک پست برق اصلی شوشتر شرکت برق...

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال